बर्गफिट रू २९९९ ! मात्र !

Dream become true with घर निर्माण गुरु

बर्गफिट रू २९९९ ! मात्र !

August 5, 2018 Uncategorized 0

काठमाडौँमा घर निर्माण अब किस्ताबन्दीमा प्रति बर्गफिट रू २९९९ ! मात्र !

तपाईं काठमाडौँ उपत्यकामा एऊटा घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने बिना झनझट नक्सा डिज़ाइन देखि सम्पूर्ण तयारी घर( सामाग्री र ज्याला सहित ) प्रति बर्गफिट रु २९९९ मात्र।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *